شارژ آسانشارژ آسان

خلبان بدون دست

خلبان بدون دست

خواستن توانستن است
جسیکا کاکس ثابت کرد ناتوانی مانع رسیدن او به اهدافش نیست.
او اولین خلبان زن  بود که با پاهای خود هواپیما را به پرواز درآورد.
او اولین زن بدون دست بود که توانست کمربند سیاه و سفید تکواندو را بگیرد.
و در این فیلم نشان می دهد که چگونه خود را با زندگی بدون دست تطبیق داده است و توانسته ازدواج کند.

722
-
امتیازها : 0

ارسال دیدگاه