شارژ آسانشارژ آسان

آزمایش اجتماعی

آزمایش اجتماعی
این مرد با پوشیدن لباس های قدیمی و ظاهر فریبنده کاری کرده تا همه باور کنند که او قدرت فوق العاده دارد
ببینید چه ساده می توان مردم را به این که یک فرد قدرت الهی دارد معتقد کرد .
و گاهی اوقات عدم تفکر و خرافات بسیاری از زندگی ها را نابود کرده است .

1227
-
امتیازها : 0

ارسال دیدگاه