شارژ آسانشارژ آسان

اگر کلسیم کاربید را داخل بطری نوشابه بیندازیم چه اتفاقی می افتد ؟

772
-
امتیازها : 0

ارسال دیدگاه